SantaCare Pilveintegratsioon ja -konsultatsioon

Pilveintegratsiooni käigus aidatakse kliendil viia oma teenused kas SMN poolt pakutavatesse pilveteenustesse või teistesse avalikesse pilveteenustesse (Office365, Azure, AWS, Google jne). Pilveteenuste optimaalseks kasutamiseks kaardistame ära teie praeguse keskkonna, töötame välja migratsiooniplaani ning aitame seda ka ellu viia, testida ning hallata.

Pilvekonsultatsiooni käigus vaatame üle olemasolevad teenused/rakendused ning leiame kõige optimaalsema lahenduse avalike pilveteenuste kasutamiseks.

Võimalikud pilveteenused:

  • Pilveserverid (SMN pilv, AWS, Azure, Google jne)
  • Spetsiaaltarkvara teenusena – SaaS lahendused (ERP, CRM, ärianalüütika jne)
  • Arendusplatvormid teenusena
  • Office365 pilvekontori teenused
  • Mobiilsete seadmete haldus (MDM) – SantaCare MDM
  • Logide haldus (SIEM)
  • Domeenide haldus