Täiesti uus ajastu võrgunduses

Cisco tarkvara põhine võrguarhitektuur, Cisco Software Defined Access (Cisco SDA), muudab arusaamist, kuidas me siiani oleme võrke ehitanud. Eraldades võrgu tark- ja riistvara, aitab SDA säilitada ühtset võrgupoliitikat kogu võrgu ulatuses, kiirendab uute teenuste tarnet ning hõlbustab kiiremini ja odavamalt käidelda nii võrku ennast kui teenuseid selle peal. 

Digitaalne transformatsioon sunnib ettevõtteid otsima uusi võimalusi tõstmaks digitaalset võimekust, parandamaks IT-teenuste tarnet ja võimalusi efektiivsemaks varade haldamiseks. Me liigume väga kiiresti muutuva maailma suunas ja selleks et sinna jõuda, on vaja teistsuguseid  arvutivõrke kui siiani oleme harjunud nägema. 

SDA lahendus muudab võrgu implementeerimist lihtsamaks, kiiremaks ja efektiivsemaks. SDA lahendusega saab automatiseerida nii kasutajate, seadmete kui ka aplikatsioonide segmenteerimist ilma kogu võrku ümber disainimata. SDA lahendusega saab automaatselt ja ühtselt kasutada ligipääsureegleid piiramaks kasutajate või seadmete ligipääse teenustele kogu võrgutaristu piires. See saavutatakse kogu võrgutaristu, nii LAN kui WLAN, piires kasutades ühte fabricut,seejuures tegemata ühtegi kompromissi kasutajate kogemuses või turvalisuses.  

Miks kasutada Cisco SDA lahendust ?

Manuaalne võrguhaldus on aeglane ja altis vigadele ning need probleemid süvenevad pidevalt muutuvas võrgus, kus kasutajate, seadmete ja teenuste arv aina suureneb. Pidevalt suurenev hulk kasutajaid ja suurenev erinevate seadmete variatsioon muudavad võrgu halduse keeruliseks. Tülikust lisab juurde vajadus säilitada homogeensus turvapoliitikas ja ligipääsude osas teatud olukorras, kus kasutajad liiguvad ühest kohast teise kasutades nii klassikalist traadiga kui ka traadita võrgu lahendusi. Cisco SDA lahendab just neid probleeme, millele klassikalised võrgulahendused ei paku efektiivset lahendust. 

SDA aitab kaasa turvalisuse tõstmisele, mis on tänapäeva võrkudes üliolulise tähtsusega. Organisatsioonid peavad tagama vajaliku kaitse ressurssidele ja vajadusel reaalajas reageerima muudatustele. VLANide, ligipääsureeglite ja IP aadresside jälgimine ning turvapoliitikate eeskirjadega vastavuses hoidmine klassikaliste lahendustega on tülikas ja aeganõudev. Cisco Software-Defined Access puhul on just kõike seda silmas peetud. 

Cisco SDA eelised

  • Võrguturvalisus organisatsioonis ja end-to-end(seadmed, teenused, kasutajad) segmenteerimine ilma kogu võrku ümber ehitamata
  • Kasutaja kogemuse parandamine alati õige turvapoliitika rakendamisega, mis tahes võrgu punktis 
  • Võrgu käideldavuse parandamine läbi ühtse kasutajakogemuse kogu võrgu ulatuses tänu ühtsele fabricule
  •  SGT lahenduse kasutamine, mis võimaldab liidesteta kolmanda osapoole toodetega. 

Kust alustada?

SDA lahenduse eelduseks on, et võrguseadmed on DNA toega. Kuigi palju vanemaid seadmeid ei sobi SDA lahendusse, saab paljusi Cisco switch, ruuterid ja wifi seadmeid kasutada SDA lahenduses kindlate rollide täitmiseks. Kõik uuema põlvkonna seadmed on juba disainitud SDA ja DNA vajadusi arvestades. Samas tasub silmas pidada, et uuemate nt Catalyst 9000 seeria switchidega ei pea kohe SDA lahendust kasutusele võtma. Küll aga tänased tehnoloogia valikud määravad suuna, kuhu tahetakse jõuda automatiseerimise ja teenuse kvaliteediga lähi aastatel. 

SDA lahenduse põhikomponendid

  • Cisco DNA kontroller
  • Cisco Identity Services Engine (ISE)
  • Cisco Catalyst 9000 seeria võrgu seadmedTahad rohkem infot SDA lahendustest? Võta ühendust SMN müügimeeskonnaga !